MENU

FIS Inovacije

98
0

Fondacija Institut za socijalne inovacije osnovana je sa ciljem unapređenja socijalnih servisa i socijalne politike u Crnoj Gori, kao i u cilju promovisanja aktivnosti u oblasti socijalnih inovacija, socijalnog preduzetništva i socijalnog marketinga.

7hills
 

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *