Budi Odgovoran

Kreiranje i osmišljavanje objava za Facebook i Twitter društvene mreže.

Planiranje i sprovođenje FB like i boost kampanja kao i Google Ads kampanja.

Share :

2015