Online edukacija je teška, ali ...

zahvaljujući Moodle sistemu za online učenje, sada imamo sve šta nam je potrebno da kreiramo interaktivne, moderne i zamiljive kurseve u kojima će vaši đaci/studenti moći da uživaju pregršt različitih materijala za učenje, kvizova, interaktivnih knjiga, gejmifikovanih aktivnosti itd.

Moodle KURS omogućava svim edukatorima, nastavnicima i predavačima da unaprijede i obogate svoje predavačke usluge, tako što će svojim polaznicima pružiti najmoderniji način učenja!

Ovaj kurs je osmišljen tako da vas vodi od početničkog do stručnog Moodle predavača. Kursom su pokriveni i tehnički i nastavni aspekti, koji će Vam pokazati ne samo KAKO da kreirate kurs, već i ŠTA kurs treba da sadrži kako bi, sa pedagoškog aspekta, bio interesantan i mogao da motiviše studente da mu se posvete i aktivno uče. Razgovaraćemo o principima online učenja, koje sve materijale možete koristiti (pored standardnih digitalnih materijala za učenje u formatu pdf-a, ppt-a ili skripte), kako da motivišete studente da dijele znanje putem foruma i diskusija itd.

Vodič kroz kurs

Upoznavanje sa Moodle sistemom i osnovnim elementima interfejsa. Korišćenje navigacionog menija i blokova.

Kreiranje kursa, definisanje naziva, opisa, izgleda i formata kursa.

Rad sa sadržajem – ubacivanje teksta, slika, video materijala, tabela. Dodavanje blokova i instalacija novih funkcionalnosti (kalendari, forumi, chatovi, događaji).

Kreiranje materijala za učenje:

 • Knjige, stranice za učenje
 • Kolaborativni materijali za učenje – Wiki
 • Upotreba H5P modula za kreiranje interaktivnih materijala za učenje
 • Kreiranje kvizova
 • Postavljanje zadataka za rad
 • Dodavanje linkova i spoljnih resursa za učenje

Ocjenjivanje i vođenje online dnevnika – Praćenje studenske aktivnosti kroz poene osvojene u pojedinim segmentima kursa, veoma je značajno kako za same studente, tako i za nastavnike. Ovakav sistem omogućava svakom studentu uvid u poene koje dobija tokom kursa, pri čemu se vodi računa o privatnosti podatka. Za nastavnike ovo je efikasan način administriranja studentskih ocjena, koje se veoma jednostavno eksportuju u formate kompatibilne sa institucionalnim informacionim sistemima (.xsl, .pdf,  .html).

Gejmifikovanje kursa

Najjednostavnije rečeno, gejmifikacija podrazumijeva dodavanje elemenata igre u kursu.

Polaznici e-learning kurseva koji se zasnivaju na upotrebi najnovijih tehnologija zahtijevaju informacije koje su podjednako korisne i zabavne. Elementi gejmifikacije bi morali da se fluidno uklapaju sa sadržajima poput videa, audia, slika, kao i sa drugim rich media formatima, čija je osnovna svrha: a) povećanje vremena provedenog na online kanalu b) produbljivanje angažmana  c) pretvaranje zainteresovanih posmatrača  u realne studente.

Moodle nam omogućava da studente nagrađujemo bedzevima, iskustvenim poenima, da određene materijale za učenje zaključamo ukoliko neki student nema određeni bedž ili nije sakupio određeni broj poena. Pomoću Moodle-a možemo i kreirati rang liste, gdje svaki student može da vidi koliko je poena ili nagrada sakupio u poređenju sa ostalim polaznicima kursa.

Kome je kurs namijenjen?

 • Vama 🙂
 • Predavačima i edukatorima koji žele pokrenuti online nastavu
 • Svima koji žele unaprijediti vještine upravljanja Moodle kursevima
 • Onima koji su zainteresovani za kreiranje interaktivnih materijala za učenje
 • Svima koji u svoj nastavni materijal žele uključiti i elemente igre

Organizacija

 • Individualni i/ili grupni časovi
 • Pohađate cijeli kurs ili samo module koji Vas interesuju
 • Fleksibilni termini prilagođeni vašem tempu učenja