Statistika je teška, ali ...

SPSS kurs za analizu podataka kreiran je iz jednog razloga, a to je da se pomogne svima koji nemaju statističku i/ili matematičku pozadinu a žele (tj. moraju 🙂 ) da analiziraju podatke u SPSS-u, izaberu pravu tehniku deskriptivne statistike i s pouzdanjem napišu rezultate analiza.

Kurs pokriva sve, od unošenja podataka u SPSS do interpretacije rezultata i nudi jednostavan detaljni vodič do savladavanja deskriptivne statistike u SPSS-u.

Vodič kroz kurs

Prvi korak je upoznavanje sa SPSS okruženjem, kako se koristi, koje komponente sadrži i kako se kreira datoteka.

 

Unos podataka, definisanje tipova varijabli, kodiranje i rekodiranje kao i osnovne metode za transformaciju podataka treba savladati na samom početku jer ukoliko pogrešno definišemo podatke, sve buduće analize neće davati tačne rezultate.

Zatim ćemo se fokusirati na deskriptivnu statistiku u SPSS-u gdje ćete naučiti kako da izračunate srednju vrijednost, medijanu, modus ali i varijansu i standardnu devijaciju 🙂 Razumijevanje ovih podataka od ključne je važnosti za izbor statističkih testova i daljih pravaca analize. Takođe, naučićete kako da kreirate grafikone i da manipulišite njima prema vašim potrebama.

U statistici postoji preko 50 testova koje možete raditi nad vašim podacima! Ne paničite! Ne treba da ih znate sve, već samo par onih koji vam mogu pomoći da pronađete odgovor koji tražite. S tim u vezi dolazimo i do četvrtog koraka a to je:

Koje je vaše istraživačko pitanje/cilj? Kako glasi vaša hipoteza? Šta tražite, šta se pitate?

VAŽNO JE da se i Vi ali i ja upoznamo sa vašim istraživanjem kako bismo tačno znali koje metode i analize su nam potrebne. Kad to odgonetnemo, pola posla je gotovo, vjerujte mi 🙂

Učenje i primjena testova.

Ovo je zapravo i najlakši korak, jer je statistika, iako teška, izuzetno precizna nauka sa jasnim uputstvima, koracima i formulama 🙂

U zavisnosti od potreba i ciljeva Vašeg istraživanja ali i vrste podataka,  radićemo:

 • Pirsonov/Spirmanov koeficijent korelacije
 • T-testove (T test jednog uzorka, uparenih uzoraka, nezavisnih uzoraka)
 • Mann Whitney test
 • Kruskal Wallis test
 • Chi Square, krostabulacije
 • Linerarne regresije (jednostavni i višeslojne)
 • ANOVA
 • Medijator i moderat analize
 • ….i mnogo toga još 🙂

Poslednji korak jeste interpretacija i opis rezultata. Jer čemu svo mučenje ako ne razumijemo i/ili pogrešno protumačimo ono što nam brojevi govore.

Ako je „statistika gramatika nauke“ ne smijemo dozvoliti sebi da budemo nepismeni 🙂

Kome je kurs namijenjen?

 • Vama 🙂
 • Studentima magistarkih i doktorskih studija
 • Istraživačima, univerzitetskim nastavnicima
 • Svakome ko želi da unaprijedi znanje iz statistike
 • Svakome ko traži posao u oblasti statističke analize

Organizacija

 • Individualni i/ili grupni časovi
 • Pohađate cijeli kurs ili samo module koji Vas interesuju
 • Fleksibilni termini prilagođeni vašem tempu učenja